Trung tâm Giáo dục Quốc tế SP cung cấp các lớp luyện thi cho Kỳ thi Năng lực Tiếng Hàn (TOPIK) và các lớp Tiếng Hàn tổng quát.

Nếu theo sát chương trình học, bạn sẽ có thể đạt được trình độ tiếng Hàn đủ để có thể giao tiếp tiếng Hàn mà không gặp khó khăn gì.