Trung tâm Giáo dục Quốc tế SP cung cấp các lớp luyện thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) và các lớp tiếng Nhật tổng quát.

Nếu theo sát chương trình học, bạn sẽ có thể đạt được trình độ tiếng Nhật đủ để có thể giao tiếp tiếng Hàn mà không gặp khó khăn ở Nhật Bản.